Loại sản phẩm: Bìa sách
Ngành nghề: Dịch vụ
Hình dáng: Chữ nhật đứng
Màu sắc: Xanh, hồng, vàng
Phong cách: Hiện đại, đơn giản

(Visited 2 times, 1 visits today)