Loại sản phẩm: Bìa sách
Ngành nghề: Ăn uống
Hình dáng: Chữ nhật ngang
Màu sắc: trắng xám, nâu
Phong cách: Hiện đại, đơn giản