Loại sản phẩm: Bìa sách
Ngành nghề: Dịch vụ
Hình dáng: Chữ nhật đứng
Màu sắc: trắng xám, hồng, vàng gold
Phong cách: Hiện đại, nhẹ nhàng