Loại sản phẩm: Bìa sách
Ngành nghề: Giáo dục
Hình dáng: Chữ nhật đứng
Màu sắc: vàng
Phong cách: Hiện đại, ấn tượng