Loại sản phẩm: Bìa sách
Ngành nghề: Giá Dục
Hình dáng: Chữ nhật đứng
Màu sắc: Trắng, vàng
Phong cách: Hiện đại, khỏe khoắn